cropped-logo_priesvit.png

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy

Zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza. Má samostatnú právnu subjektivitu a jej základnými cieľmi sú: starostlivosť a výchovný program pre mládež, zvlášť ponuka aktivít pre jej všestranný rozvoj a ochranu pred negatívnymi sociálnymi a inými vplyvmi, koordinácia a rozvoj  pastorácie mládeže Trnavskej arcidiecézy, výchova ľudsky a duchovne zrelých osobností – animátorov …

lod_decent

Diecézne centrum mládeže Archa

Je koordinačným a organizačným centrom Komisie. K jeho úlohám patrí: koordinovať a organizovať diecézne stretnutia mládeže a ostatné mládežnícke aktivity, pripravovať zasadnutia …

taska

Animátorská škola Taš-ka

Je dvojročný komplexný výchovno-vzdelávací a tréningový program pre prípravu animátorov kresťanských – najmä detských a mládežníckych skupín a spoločenstiev. Cieľom animátorskej školy …

konferencia

Konferencia BigFish

Je stretnutím lídrov, vedúcich spoločenstiev, animátorov a aktívnych mladých z Trnavskej arcidiecézy. Big Fish (v preklade Veľká ryba) znamená, že chceme, aby …

ples

Mládežnícky ples

Má za cieľ umožniť mladým arcidiecézy spoločenskú zábavu na vysokej úrovni v kresťanskom duchu. Je taktiež vhodnou príležitosťou na vzájomné stretnutie mladých …

nadej

Diecézne stretnutie mládeže Nádej

Cieľom Nádeje je stretnutie so živým Kristom, povzbudenie mladých vo viere, stretnutie mladých so svojim biskupom a zážitok spoločenstva mladých z celej …

FELIX

Cieľom je informovať o regionálnych mládežníckych akciách južných dekanátov Trnavskej arcidiecézy. Obsahuje aj informácie o akciách, ktoré vznikli v spolupráci so „susednými“ diecézami. Célja a Nagyszombati …